САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА ОБНОВЯВАНЕ!!!


Софийски духов оркестър Празник на свободата 2 Dance Коледен концерт 2 Dance Концерт Нашата публика Софийски духов оркестър Криворазбраната цивилизация
Софийски духов оркестър1 2-Празник на свободата2 2 Dance3 Коледен концерт4 Софийски духов оркестър5 Концерт6 Нашата публика7 Софийски духов оркестър8 Криворазбраната цивилизация9

Общинският културен институт „Искър“

 Общинският културен институт "Искър" е най-старият културен дом на територията на столицата.
Построен е през 1953 г. в характерен за този период архитектурен стил и започва дейността си като Профсъюзен дом на културата.
За годините на съществуването си той последователно създава и разпространява достиженията на българската култура. Имената на редица изтъкнати български творци са свързани с неговата история.
Съхранявайки натрупания опит и традиции, вече като общински културен институт, Домът на културата „Искър“ развива различни форми на творчески диалог и създава условия за приобщаване на нови публики. Неговата дейност е подчинена на принципите за децентрализация на културните процеси в столичния град и подпомага изграждането на съвременната визия на София като динамична творческа лаборатория.