Дом на културата Искър

Библиотеката на Дома на културата "Искър" има  над 50-годишна история - време, през което се е утвърдила като една от важните институции с културно-образователна функция в района.
Библиотечният фонд наброява над 15 000 тома художествена, научна и детска литература, енциклопедии и др. Основните библиотечни процеси са автоматизирани, изградена е локална мрежа с достъп до Интернет, създадени са компютърни читателски картони.
Библиотеката организира литературни срещи и четения, които я превръщат в търсен духовен център.

Работно време:
9.00 – 17.30 ч.
обедна почивка – 12.00 – 13.00 ч.
технологични почивки:
11.00 – 11.15 ч.
15.15 – 15.30 ч.
Телефон: +359 2 9791439

Е-мейл: biblioteka_iskar@abv.bg